Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte

L’Ajuntament de Sort, per acord adoptat pel Ple en sessió de 5 d’abril de 2012, ha aprovat inicialment el pressupost, les bases d’execució, la relació de llocs de treball i la plantilla del personal corresponents a l’exercici de 2012 (Exp. F-65/11).
Cosa que es fa pública per a general coneixement en compliment del que es disposa a l’article 150 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin procedents durant el termini de 15 dies. Cas de no presentar-se’n cap, l’acord d’aprovació quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap més.

Sort, 10 d’abril de 2012
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, núm. 54, 19/04/2012 (enllaç)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s