Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte

Els arquitectes Marc Vidal i Farré, Joan Marquet i Lacay i Lluís Garriga i Muñoz, directors facultatius i tècnics de l’obra de reforma i ampliació de la Caseta dels Estanyos a la Bastida, terme municipal de Sort, obra promoguda per la senyora Pilar Prat Vidal i que ha estat autoritzada previ informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Lleida, han sol·licitat a l’Ajuntament de Sort autorització per a desplaçar l’edifici uns 15.00 m en sentit est (direcció La Bastida de Sort) per a situar-lo fora de la zona d’influència de la bassa i de les filtracions d’aigua existents (Exp. O-71/12).
En compliment del que es disposa a l’article 48, en relació amb el 49, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refòs de la Llei d’urbanisme, i 119.2, 58 i disposició transitòria Sisena.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es fa públic que l’expedient està exposat a les oficines municipals durant el termini de trenta (30) dies per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BOP LLEIDA, núm. 124, 06/09/2012 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s