Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Anunci

Pressupost general del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Exercici 2012

En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 112 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general per a l’exercici 2012, juntament amb les seves bases d’execució, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, aprovats inicialment pel Ple del Consell Comarcal, en la sessió del dia 24 de setembre de 2012.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 170.1 del Text refós esmentat, i pels motius enumerats en el número 2 de l’article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: 15 dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida
b) Oficina de presentació: Registre General
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple del Consell Comarcal
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Sort, 27 de setembre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BOP LLEIDA, núm. 141, 09/10/2012 (enllaç)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s