Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Anunci

En data 31 d’agost de 2012 el Consell de Presidència – Junta de Govern local del Consell Comarcal del Pallars Sobirà va adjudicar el contracte de les obres del Pla de Camins corresponent a les separates números 1 del projecte del camí de Benante, zona sud (TM Esterri de Cardós); del projecte del camí de Surri i Anàs, zona nord (TM Vall de Cardós); i del projecte de condicionament i millores puntuals al camí d’accés a Escàs i Caregue, a la pista d’accés a Caregue des de la LV-5223, i a l’accés a Surp i Rodés (TM Rialp i Sort), i es publica la seva formalització als efectes de l’article 154 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 66-12/09.03
d) Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.pallarssobira.cat
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres
b) Descripció: separates números 1 del projecte del camí de Benante, zona sud (TM Esterri de Cardós); del projecte del camí de Surri i Anàs, zona nord (TM Vall de Cardós); i del projecte de condicionament i millores puntuals al camí d’accés a Escàs i Caregue, a la pista d’accés a Caregue des de la LV-5223, i a l’accés a Surp i Rodés (TM Rialp i Sort).
d) [sic] CPV (Referència de nomenclatura): CPV 45233123
g) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: BOP i Perfil del contractant
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: 04.08.2012
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert amb diversos criteris d’adjudicació
4. Valor estimat del contracte
362.827,34 euros
5. Pressupost base de licitació
Import net: 362.827,34 euros. Import total: 428.136,28 euros
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 31 d’agost de 2012
b) Data de formalització del contracte: 05 de setembre de 2012
c) Contractista: M. Y J. GRUAS, SA
d) Import de l’adjudicació: Import net: 353.756,66 euros. Import total: 428.045,56 euros
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària. Ha estat l’empresa que ha fet l’oferta que ha obtingut una major puntuació (100 punts sobre 100), ja que a més de la baixa econòmica per import de 9.070,68 euros, s’ha compromès a dur a terme sense cap cost per al Consell Comarcal, 11.499,99 metres quadrats de la partida d’estesa d’una capa de mescla bituminosa, de les mateixes característiques que les definides en les tres separates i projectes que es contracten, a aplicar en els trams concrets d’una o de diverses carreteres d’accessos a nuclis de població del Pallars Sobirà de titularitat municipal que indiqui la Direcció Tècnica de l’obra.

Sort, 3 d’octubre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BOP LLEIDA, núm. 146, 20/10/2012 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s