Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte

El Ple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, reunit en sessió de 29 d’octubre de 2012, va aprovar inicialment el projecte tècnic per a la concessió administrativa d’ús privatiu del magatzem de 200 m² per a l’assecatge i processat de l’estella i d’una zona d’acopi de fusta adjacent de 1.000 m² a la finca annexa a la Deixalleria comarcal, que està qualificada com a bé de domini públic, així com el Plec de clàusules administratives particulars.
Al mateix Ple, de conformitat amb l’article 66 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, el projecte i el Plec esmentats se sotmeten a informació pública mitjançant el present anunci per termini de 30 dies, a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província.
Durant el citat termini l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències comarcals a fi que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
En cas que durant el termini esmentat no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació, l’expedient i els documents aprovats inicialment quedaran aprovats definitivament sense necessitat de nou acord.

Sort, 29 de novembre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BOP LLEIDA, núm. 174, 15/12/2012 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s