Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte de rendició de comptes generals, exercici 2012

Rendits els comptes generals del Consell Comarcal del Pallars Sobirà corresponents a l’exercici 2012, integrats pel compte general del Consell Comarcal, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen favorable emès per la Comissió Especial de Comptes, en data 25 de juliol de 2013, resten exposats al públic a la Secretaria d’aquesta Corporació per un termini de 15 dies.
Durant aquest termini, i vuit dies més, es podran formular les reclamacions, objeccions i observacions que es considerin oportunes, d’acord amb al que estableix l’article 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

Sort, 25 de juliol de 2013
El president, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BOP LLEIDA, núm. 136, 30/07/2013 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s