Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Aprovació definitiva bases ajuts menjador

EDICTE

El Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 25 de juny de 2013, va aprovar inicialment les bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador per raons socials o de distància al centre docent, destinades a alumnes escolaritzats en el seu propi municipi de residència.
Publicat un edicte al BOP de Lleida núm. 117 de 3 de juliol de 2013, mitjançant el qual es va sotmetre l’acord d’aprovació inicial a informació pública i audiència dels interessats, per un període de trenta dies, durant els quals no va haver-hi cap reclamació o suggeriment, per la qual cosa l’acord inicial ha esdevingut definitiu, d’acord amb el que disposa l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El que es fa públic per a general coneixement, als efectes previstos en els articles 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El text íntegre de l’Ordenança és el següent:

Bases reguladores dels ajuts de menjador per raons socials o de distància al centre docent, destinades a alumnes escolaritzats en el seu propi municipi de residència.
** descarregueu document complet a peu de notícia **

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, núm. 155, 27/08/2013 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s