Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte de modificació d’ordenances fiscals

Per acord del Ple, adoptat en sessió de 14 de maig de 2013, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública, de l’ordenança fiscal número fiscal número 26, reguladora de la taxa per l’ús i el lloguer d’instal·lacions i materials municipals, i de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), per introduir l’exempció de la quota en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin al domicili habitual, en els casos de dació en pagament.
Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 63.2 del Decret del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 30 d’agost de 2013
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BOP LLEIDA, núm. 172, 20/09/2013 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s