Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte

Expedient de modificació de crèdit número 01/2013
Es fa pública l’aprovació inicial per Decret de Presidència número 96/2013, de 22 d’agost de 2013, de l’expedient de modificació de crèdits número 01/2013, que es concreta en la incorporació de romanents de crèdits afectats a despeses amb finançament finalista de l’exercici de 2012 al pressupost de 2013, d’acord amb el següent resum:

Incorporació de crèdits

Aplicació pressupostària 231-226991
Denominació Despeses serveis socials-ajuts d’urgència
Crèdits incorporab. 4.492,50
Total 4.492,50

Aplicació pressupostària 920-2279910
Denominació Catàleg de llocs de treball
Crèdits incorporab. 10.251,86
Total 10.251,86

Aplicació pressupostària 332-226994
Denominació Despeses Arxiu Comarcal
Crèdits incorporab. 8.750,66
Total 8.750,66

Aplicació pressupostària 920-22706
Denominació Estudis i treballs tècnics
Crèdits incorporab. 12.961,38
Total 12.961,38

Aplicació pressupostària 011-9113
Denominació Amortització préstec Pla Camins
Crèdits incorporab. 299.450,29
Total 299.450,29

TOTAL 335.906,69

Finançament

Aplicació pressupostària 87010
Denominació Romanent de Tresoreria
Crèdits incorporab. 335.906,69
Total 335.906,69

TOTAL 335.906,69

S’exposa al públic el contingut d’aquest Decret d’aprovació inicial per un termini de quinze dies per tal que es puguin formular les reclamacions que es creguin adients, fent constar expressament que, transcorregut el termini esmentat, si no es presenten reclamacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense més tràmits.

Sort, 5 de setembre de 2013
El president, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: Butlletí Oficial de la Província de Lleida, núm. 179, 01/10/2013 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s