Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Citació per a notificació per compareixença

D’acord amb l’establert a l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i un cop havent-se intentat la notificació a l’obligat tributari o al seu representant en el seu domicili fiscal, per dues vegades, o una sola vegada en el supòsit que el destinatari consti com a desconegut, sense que hagi estat possible practicar-la per causes no imputables a aquesta Administració, es posa de manifest, mitjançant el present anunci, que es troben pendents de notificar les liquidacions d’ingrés directe de la taxa corresponent al servei de recollida, transport i tractament de residus municipals, domiciliaris i assimilables, dictades pel president del Consell Comarcal, dels interessats que s’especifiquen en la relació que s’acompanya.
En virtut de tot l’exposat anteriorment se cita l’interessat perquè comparegui personalment o bé mitjançant un representant o una persona expressament autoritzada per a rebre la notificació, a l’oficina del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, en el termini de quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, als efectes de procedir a la notificació de l’acte administratiu esmentat, amb l’advertiment que, transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini assenyalat per a comparèixer.
El lloc per a rebre la notificació, en horari de 9 a 14 hores, serà:
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
C. Mig, 9
25560 Sort

Sort, 20 de novembre de 2013
El president, Llàtzer Sibís Goset

Contribuent NIF Objecte tributari
Freijanes Sangroniz, Esther 39909011V Edifici la Mola, 1 5 (Escalarre)
Agustín Samitier, Santiago 18028451Q Sebastià Ramonich, 7 2D (Esterri d’Àneu)
Escarvajal López, Sergio 46813715K Raval, 15 (Gerri de la Sal)
Lastarri González, José M. 38444539Q Dels Llacs, 7-9-11 Bxs 1a (Esterri d’Àneu)

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BOP LLEIDA, núm. 225, 05/12/2013 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s