Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte

Per acord del Ple adoptat en sessió de 16 de desembre de 2013, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la modificació de l’article 7, tarifa, de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius, de l’article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, de l’article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, i de l’article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (Exp. F-12/13.3).
Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 20 de gener de 2014
Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: LA MAÑANA, divendres 7 de febrer del 2013 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s