Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte de pressupost general exercici 2014 Consell Comarcal del Pallars Sobirà

L’expedient del pressupost general del Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a l’exercici 2014, juntament a les bases d’execució i l’annex de personal, va ser aprovat inicialment pel Ple del Consell en la sessió del dia 20 de desembre de 2013 i ha estat exposat al públic durant el termini legal mitjançant edicte publicat al BOP de Lleida núm. 21, de data 31 de gener de 2013, sense que s’hagi presentat cap al·legació, per la qual cosa cal considerar-lo definitivament aprovat.
Es fa públic el resum per capítols del pressupost general (consulteu a l’enllaç a peu de pàgina), juntament amb la plantilla orgànica del personal i la relació de llocs de treball.
Contra l’aprovació definitiva del pressupost, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, d’acord amb el que disposa l’article 171 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, en el termini de dos mesos comptats des de la publicació d’aquest edicte al BOP.

Sort, 19 de febrer de 2014
El president, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, núm. 37, 24/02/2014 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s