Copa Catalana i d’Espanya de Promoció, a Sort

Piragüisme · Ral·li Noguera Pallaresa

Ivan Tibau, durant la seua visita a l'exposició (foto: Ajuntament de Sort)

Ivan Tibau, durant la seua visita a l’exposició (foto: Ajuntament de Sort)

Dins de les activitats del cinquantè Ral·li Internacional Noguera Pallaresa, es disputa avui a Sort la segona Copa d’Espanay de Joves Promeses a la qual seguirà, demà, la segona Copa Catalana de Promoció d’eslàlom.
Dijous passat a la nit, es va celebrar l’Open de Ràfting Nocturn, en una jornada en què Sort va comptar amb la visita d’Ivan Tibau, secretari general d’Esports de la Generalitat, que va inaugurar l’exposició El Pallars il·lumina Catalunya, d’ENDESA.

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: SEGRE, dissabte 20 de juliol del 2013 (pdf)

Anuncis

Inauguran en Sort la exposición “El Pallars il·lumina Catalunya”

Muestra · Historia industrial del Pirineo
La muestra cuenta con unas 30 piezas cedidas por el Fondo Histórico de ENDESA

Una de las piezas que ENDESA ha cedido a la exposición itinerante (foto: ENDESA)

Una de las piezas que ENDESA ha cedido a la exposición itinerante (foto: ENDESA)

La exposición itinerante El Pallars il·lumina Catalunya, que commemora el centenario de las hidroeléctricas en el Pirineu catalán, se inauguró ayer a las 19.30 h del anochecer en el Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà, en Sort. ENDESA, a través de su fondo histórico, ha cedido una treintena de piezas a la muestra, que explica de manera divulgativa el papel de las hidroeléctricas del Pallars en la industrialización de Catalunya, así como la transformación económica, social y paisajística del territorio, entendiendo estos centros de producción de energía eléctrica como patrimonio industrial singular que hay que poner en valor. La muestra estará abierta al público de forma gratuita hasta el 8 de septiembre.
La inauguración, encabezada por el secretario general del Deporte, Ivan Tibau, y el alcalde de Sort y presidente del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Llàtzer Sibís, acompañados del responsable de la Unidad de Producción Hidráulica en Lleida, Joaquim Llop, y del director de Comunicación de ENDESA en Catalunya, Eugeni Cabanes, junto con representantes del Fondo Histórico de ENDESA y otras autoridades locales y comarcales, se enmarca en la celebración de la 50a edición del Rally Internacional de la Noguera Pallaresa, el primer acontecimiento turístico deportivo de piragüismo de aguas bravas en la península Ibérica y el único que se ha organizado ininterrumpidamente durante medio siglo con la colaboración de ENDESA, quien regula el caudal de agua idóneo para el desarrollo de las competiciones y actividades en el río. La exposición, que es promovida por el Ayuntamiento de Tremp y cuenta con la colaboración económica del Ayuntamiento de Barcelona y del Museo de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, llega así otra vez al Pallars después de inaugurarse en septiembre del año pasado en Tremp y pasar, entre otros, por Sala Ciutat del Ayuntamiento de Barcelona.

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: LA MAÑANA, divendres 19 de juliol del 2013 (pdf)

Moció contra el “fracking” al Sobirà

El ple del consell del Sobirà havia de debatre ahir a la nit una moció contra l’ús de la fractura hidràulica o fracking per extreure petroli i gas del subsòl, la primera d’un ens comarcal a Lleida en aquest sentit. Al tancament d’aquesta edició, la sessió no s’havia acabat. D’altra banda, el Col·legi Oficial de Geòlegs va reclamar «cautela» i «acció preventiva» en la utilització del fracking i va instar l’Estat i les comunitats autònomes a regular aquesta tecnologia.

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: SEGRE, dimarts 26 de febrer del 2013 (pdf)

Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte

El Ple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, reunit en sessió de 29 d’octubre de 2012, va aprovar inicialment el projecte tècnic per a la concessió administrativa d’ús privatiu del magatzem de 200 m² per a l’assecatge i processat de l’estella i d’una zona d’acopi de fusta adjacent de 1.000 m² a la finca annexa a la Deixalleria comarcal, que està qualificada com a bé de domini públic, així com el Plec de clàusules administratives particulars.
Al mateix Ple, de conformitat amb l’article 66 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, el projecte i el Plec esmentats se sotmeten a informació pública mitjançant el present anunci per termini de 30 dies, a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província.
Durant el citat termini l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències comarcals a fi que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
En cas que durant el termini esmentat no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació, l’expedient i els documents aprovats inicialment quedaran aprovats definitivament sense necessitat de nou acord.

Sort, 29 de novembre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BOP LLEIDA, núm. 174, 15/12/2012 (pdf)

Les lliçons de la Canadenca

L’èxit de la Canadenca ens ve a dir també una cosa molt important: sense rerepaís no hi ha país. I el país som tots i sense uns no existirien els altres.

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir dimecres passat la presentació d’un documental dedicat al centenari de la fundació de l’empresa La Canadenca. Un centenari que ens fa sentir orgullosos de la decidida aportació que les comarques de Lleida, i d’una manera més directa el Pirineu, van fer per al progrés i per al desenvolupament general de la Catalunya del primer quart del segle XX.
Ara fa cent anys, l’energia hidroelèctrica va impulsar un canvi de tot ordre, que va influir en la construcció d’una nova societat, una nova economia i noves formes d’organitzar-se. L’aprofitament de l’aigua dels rius del Pirineu (paradoxalment, el recurs natural d’unes comarques enfonsades en una profunda crisi econòmica i social) va comportar la transformació econòmica, social i industrial de tot un país. Sense l’aprofitament hidràulic i hidroelèctric del Pirineu lleidatà la revolució industrial, a Catalunya, hauria estat un miratge. Els dirigents polítics, enginyers i industrials catalans (els Riu, Sert i Montañés) i l’enginyer Pearson van ser visionaris, gent valenta i avançada al seu temps i van saber veure amb total claredat les oportunitats que brollaven als Pallars i riu avall.
I la societat catalana, com sempre ha fet, respongué. Respongué amb molt treball, i amb una unitat operativa i constructiva pròpia d’aquells anys en què es posicionava amb tantíssima dignitat la Mancomunitat de Catalunya, i es començaven a projectar estructures d’estat, materialitzades en noves infraestructures, reformes de l’Administració local, assistència social, cultura i educació. Ho sabem ara i ho sabien la gent d’aleshores: si no hi ha aigua no hi ha vida. No hi ha agricultura, no hi ha indústria, no hi ha turisme… I si no hi ha complicitats i generositats dins d’un mateix territori, no pot haver-hi, tampoc, desenvolupament econòmic, competitivitat, ni, en definitiva, progrés d’una manera igual i per a tothom.
Els cent anys de La Canadenca, a través d’aquest documental i l’exposició i conferències programades al voltant de l’efemèride, també ens posen de manifest una altra realitat: Catalunya sempre ha anat avançant malgrat les incomprensions institucionals de torn. Avui, entre moltes altres, la negativa espanyola al Corredor Mediterrani, l’isolament i l’ofec aeroportuari de Barcelona o la manca d’inversió en infraestructures a Catalunya recorden massa algunes actituds que es van produir en els passos previs a l’electrificació del Pirineu, quan els estaments polítics espanyols de principis del segle XX devien considerar que la idea d’electrificar Catalunya per impulsar el motor del progrés era un deliri. Però ens en vam sortir. I ho vam fer gràcies a l’esforç i la tenacitat de tothom: les persones que tingueren les idees, el talent, els diners; les persones que les executaren (els tècnics, els obrers), i, gràcies també, a una voluntat de transversalitat del país i d’anar tots a una.
Un país potent és aquell que sap compartir i repartir, ja siguin recursos, idees o innovacions. I el cas de l’electrificació del Pirineu és ben alliçonador: l’aprofitament hidroelèctric del Pirineu lleidatà va permetre a Barcelona tenir llum i força per moure les seves màquines i uns incalculables beneficis socials i econòmics. L’èxit de La Canadenca ens ve a dir també una cosa molt important: sense rerepaís no hi ha país. I el país som tots i sense uns no existirien els altres.
Els actes commemoratius del centenari de la fundació de La Canadenca coincideixen, en l’espai i en el temps, amb un període que molts veiem com l’inici d’una nova etapa i d’un canvi de paradigma. L’acte, que tingué lloc la vigília de la reunió Mas-Rajoy sobre el pacte fiscal, comptà amb la presència del president de la Generalitat, Artur Mas, a qui – recollint el sentit de molts dels que érem presents allí – vaig manifestar que no estava sol, que té tot un poble darrere que li fa costat en la idea d’una Catalunya que vol caminar sense llast.

Col·laboració de Joan Reñé i Huguet, President de la Diputació de Lleida
Font: SEGRE, diumenge 23 de setembre del 2012 (pdf)

Endesa garantiza el caudal para el Campeonato de Pesca

Noguera Pallaresa

Endesa vuelve a aplicar este año las medidas hidráulicas necesarias para que el 23è Campeonat de Catalunya de Salmònids Mosca, que tiene lugar este fin de semana en el Noguera Pallaresa, en el Pallars Sobirà, pueda desarrollarse con éxito.
Así, la compañía ha garantizado un caudal constante de 2m³/s al río, mañana y tarde, entre la desembocadura del Baiasca y la población de Llavorsí, el tramo donde se llevará a cabo la jornada lúdico-deportiva. Endesa mantiene sin funcionar la central hidroeléctrica del Torreón desde las 6 de la mañana de ayer sábado día 15 hasta las 11 de la noche de hoy domingo día 16. Durante la noche, se ha turbinado suficiente agua para que hoy no se tenga que poner en funcionamiento esta central entre las 6.00 y las 23.00 horas.

Font: LA MAÑANA, diumenge 16 de setembre del 2012 (pdf)

ENDESA reforma una línea de media tensión en Sort para preservar la fauna

Medio ambiente
Instalan fundas aislantes para proteger los cables del granizo, las descargas eléctricas o de los actos vandálicos

La compañía eléctrica ENDESA ha acabado recientemente los trabajos de reforma tecnológica de una línea de media tensión a 25 kV en el término municipal de Sort, con el objetivo de salvaguardar y proteger la avifauna. Las obras suponen también una mejora del servicio a los clientes del municipio.
La actuación, que ha tenido una inversión de 27.000 euros, aportados íntegramente por la compañía, ha consistido en instalar un nuevo seccionador en la línea, se ha renovado el cableado de aluminio y se han sustituido soportes de madera para otros metálicos. Éstos han permitido colocar nuevas fundas aislantes elaboradas con polímero para proteger la biodiversidad ornitológica que habita o transita la zona.

Resiste el tiempo adverso

El aislamiento polimérico, fabricado a partir de un compuesto a base de fibra de vidrio y silicona, aporta significativas ventajas respecto a los anteriores: peso más ligero y mayor resistencia a las inclemencias meteorológicas como el granizo, las granizadas, o las descargas de rayos, o el vandalismo, como los disparos de los cazadores.
Además, se han instalado, pegados al cable, unos elementos salvapájaros que simulan, de lejos, la silueta de un ave rapaz, por lo que la fauna autóctona desvía ligeramente la ruta de vuelo para evitarlas. Así, de paso, se minimiza el riesgo de colisiones o contactos de aves con las infraestructuras eléctricas y la consiguiente interrupción del servicio.
La iniciativa también conlleva, por tanto, una mejora de la calidad del suministro a los clientes de Sort. Así, la compañía une la voluntad sostenible y de apoyo y protección de la avifauna, con el compromiso de servicio a sus más de 4 millones de clientes en Catalunya.

Font: LA MAÑANA, dijous 21 de juny del 2012 (pdf)